Go to Top

Nycirkus i undervisningen

  • Generelt

  • Intro til nycirkus

  • Spørgsmål til nycirkus

  • ______________________

  • Idræt

  • Dansk

  • Drama

  • -------------------

  • Workshop - Nycirkus på Skemaet

Kære lærer, pædagog og dig som har lyst til at arbejde med nycirkus,

Velkommen til ‘Nycirkus i Undervisningen’, hvor du kan finde diverse inspirations- og undervisningsmaterialer til at arbejde med nycirkus.

Du kan finde inspiration til, hvordan man kan arbejde med nycirkus i folkeskolens undervisning og i andre sammenhænge. Nycirkus er en scenekunstnerisk genre, som indeholder mange forskellige læringspotentialer, der kan berige og inddrages direkte i undervisningen både i forhold til faglige mål, den åbne skole samt med fokus på at skabe bevægelse i skoledagen. Nycirkus omfatter både fysisk, kreativ og social læring, der kan skabe motivation, bevægelse og udvikle faglighed i undervisningen.

Med ‘Nycirkus i Undervisningen’ forsøger vi at bygge bro mellem nycirkus og undervisning ved at præsentere skolen og eleverne for nycirkus som kropslig scenekunstnerisk genre gennem diverse undervisningsmaterialer og aktiviteter, der kan bruges i forskellige undervisningssammenhænge. Nycirkus er til stadighed en forholdsvis ukendt genre, og derfor har vi skabt undervisningsmateriale, som både skriftligt og visuelt præsenterer skolen og eleverne for nycirkus som scenekunstart. Se under fanen Intro til nycirkus. 

Du kan også finde konkrete pædagogiske og faglige værktøjer til, hvordan man kan arbejde med nycirkus i folkeskolens undervisning. Under fanen Spørgsmål til nycirkus finder du undervisningsmateriale, der kan bidrage til refleksion og større forståelse for nycirkus. Nycirkus på Skemaet rækker også specifikt ud i folkeskolens forskellige fag med undervisningsmateriale, som kan bruges direkte i undervisningen i Idræt, Dansk og Drama. Efterhånden vil flere fag blive inkluderet. 

Rigtig god fornøjelse med undervisningsmaterialet og ‘Nycirkus i undervisningen’.

Får din skole workshop-besøg? Mød underviserne i videoen her:

Præsentationsvideo

SØG INFORMATION OM NYCIRKUS
Her kan du finde både visuel og skriftlig information om nycirkus – og blive klogere på, hvad nycirkus er. Måske har du også tjekket kalenderen på hjemmesiden og planlagt at se en live nycirkus forestilling.
Søg sammen med eleverne viden og information om nycirkus ud fra de forskellige informationskilder her på siden og fortsæt derefter til fanen ‘Spørgsmål til nycirkus’, hvor du kan finde undervisningsmateriale, der stiller reflekterende spørgsmål til jeres nye viden om nycirkus.

Video-introduktion til nycirkus:
Hvad er nycirkus.

Tekst-introduktion til nycirkus: Hvad er nycirkus?

BLIV KLOGERE PÅ NYCIRKUS 
Her kan du udprinte et elevark, som stiller reflekterende spørgsmål til nycirkus som genre. Søg sammen med eleverne viden om nycirkus ved at se videoerne samt læse tekstintroduktionen om nycirkus under fanen ‘Intro til nycirkus’. Uddel undervisningsarket til eleverne og lad dem besvare spørgsmålene om nycirkus. 
ARK: Elevark, spørsmål til nycirkus

SÆT ORD PÅ OG ANALYSER NYCIRKUS SOM SCENEKUNSTNERISK OPLEVELSE:
Nycirkus er en kompleks og mangefacetteret scenekunstnerisk genre, og det kan umiddelbart være svært at sætte ord på, hvad nycirkus er. Det kan f.eks. være udfordrende for eleverne at gennemskue de mange lag i forestillingen.

Her finder du et undervisningsark, som kan hjælpe eleverne til at sætte ord på, blive klogere på og reflektere over en scenekunstnerisk oplevelse som nycirkus. Materialet består af et elevark, som er lige til at printe ud og bruge direkte i undervisningen efter, at I har set en nycirkus forestilling. 
ARK: Sæt ord på en scenekunstnerisk oplevelse

Undervisningsmaterialet på denne side rummer inspiration og konkrete idéer til, hvordan du kan gennemføre et forløb i nycirkus i idrætsundervisningen, som lever op til Fælles Mål i Idræt.

 Forløbet kan også gennemføres i andre sammenhænge. Nedenfor finder du undervisningsmaterialer, som både skriftligt og visuelt beskriver, demonstrerer og forklarer, hvordan du sammen med dine elever kan arbejde med nycirkusdiscipliner i idrætsundervisningen og ved andre idrætsaktiviteter. 

ET FORLØB I NYCIRKUS

Her finder du et eksempel på, hvordan du kan gennemføre et forløb i nycirkus i idrætsundervisningen i folkeskolen, som lever op til Fælles Mål i Idræt efter henholdsvis 7. og 9. klasse.

ARK: Undervisningsforløb i nycirkus i idræt

OPVARMNING I NYCIRKUS
Her finder du inspiration til opvarmningsøvelser og lege, du kan arbejde med i undervisningsforløbet i nycirkus. Øvelserne har på forskellig vis fokus på opvarmning til de enkelte nycirkusdiscipliner, let-hård fysisk opvarmning, dramalege og scenisk nærvær. Nogle af opvarmningsøvelserne er forklaret og demonstreret i filmene.
ARK: Opvarmningøvelser og lege i nycirkus

Video: Push and pull
Video: Sommerfugle-træning
Video: Balance-leg
Video: Maskinen
Video: Kredsløb med objekter

NYCIRKUSDISCIPLIN: JONGLERING

Her finder du et undervisningsark, som beskriver formål og faglige mål for de enkelte øvelser i jonglering. De forskellige videoer forklarer og demonstrerer, hvordan de enkelte øvelser i jonglering skal udføres.
ARK: Formål og faglige mål for jonglering

Video: Rytmejonglering del 1 – solo
Video: Rytmejonglering del 2 – par
Video: Jonglering med 1 bold
Video: Placeringsjonglering
Video: Parjonglering 3 bolde – øvelse 1
Video: Parjonglering 3 bolde – øvelse 2
Video: Jonglering med 3 bolde
Video: Jonglering for 3 personer

NYCIRKUSDISCIPLIN: PYRAMIDER OG PARTNERAKROBATIK

Her finder du et undervisningsark, som beskriver formål og faglige mål for de enkelte øvelser i disciplinen Pyramider og partnerakrobatik.
De forskellige film forklarer og demonstrerer, hvordan de enkelte øvelser i Pyramider og partnerakrobatik skal udføres.
ARK: Formål og faglige mål for statisk akrobatik

Video: Akrobatik – Grundøvelse til stå på lår
Video: Akrobatik – Stå på lår
Video: Akrobatik – Omvendt stå på lår
Video: Akrobatik – Lyset
Video: Akrobatik – Krogen

NYCIRKUSDISCIPLIN: GULVAKROBATIK 

Her finder du et undervisningsark, som beskriver formål og faglige mål for de enkelte øvelser i disciplinen Gulvakrobatik. De forskellige film forklarer og demonstrerer, hvordan de enkelte øvelser i Gulvakrobatik skal udføres.
ARK: Formål og faglige mål for dynamisk akrobatik

Video: Akrobatik – Overtræk
Video: Akrobatik – FlipFlop
Video: Akrobatik – Flydende overslag
Video: Akrobatik – Vandmøllen
Video: Akrobatik – Vejrmølle over knæ

Undervisningsmaterialet på denne side rummer inspiration til, hvordan nycirkus discipliner kan inspirere til nye og sjove bevægelsesaktiviteter i dansk.  

Undervisningsmaterialerne indeholder på forskellig vis aktiviteter og øvelser, der på en aktiv, fysisk og pædagogisk måde kan understøtte det faglige indhold i danskundervisningen og samtidig styrke elevernes læring og motivation – og i sidste ende inspirere dem til at bevæge sig.


ORD-JONGLERING:

Med inspiration i nycirkus disciplinen ‘jonglering’, har vi udarbejdet nogle bevægelsesaktiviteter, hvor jongleringen bliver kombineret med ord. Læs mere i inspirationsarket. ARK: Ord-jonglering

NYCIRKUS LEGE I DANSK:
Nycirkus blander cirkus med bl.a. teater, dans og performance. I inspirationsarket kan du finde bevægelsesaktiviteter, der sætter fokus på krop, drama og leg. ARK: Nycirkus lege

Undervisningsmaterialet på denne side rummer inspiration til, hvordan du kan arbejde med nycirkus i dramaundervisningen. 

OPVARMNING OG DRAMALEGE
Nycirkus blander cirkus med bl.a. teater, dans og performance. I inspirationsarket kan du finde inspiration til øvelser, der sætter fokus på krop, drama og leg.
ARK: Opvarmningsøvelser og dramalege

Er du skole i en af partnerkommunerne i Nycirkus på Skemaet og modtager af en nycirkus-workshop, kan du læse mere her:

PRAKTISK
Elevantal: 50-60
Klassetrin: 6.-10. klasse
Workshop: 1-5 dage à 5 timer for de samme elever med 5 nycirkus-undervisere
Faciliteter: Helst to sale, alternativt én idrætssal med plads til, at alle elever kan arbejde samtidigt. Lofthøjde min. 4 meter. Mulighed for at hænge redskaber i loftet. Fald- og rullemåtter. Nycirkus på Skemaet kommer med nycirkus-redskaberne.
Discipliner: Gulvakrobatik, partnerakrobatik, jonglering og luftakrobatik (trapez, reb, ring)

EKSEMPEL PÅ PROGRAM FOR 2 DAGE
Dag 1
9.00-9.15: Velkomst i gymnastiksalen
9.15-10.00: Opvarmning
10.00-11.00: Workshop 1
11.00-11.30: Frokost
11.30-11.45: Opvarmning
11.45-12.45: Workshop 2
12.45-13.45: Workshop 3
13.45-14.00: Afrunding

Dag 2
9.00-9.15: Godmorgen
9.15-10.00: Opvarmning
10.00-11.00: Workshop 4
11.00-11.30: Frokost
11.30-12.00: Opvarmning
12.00-13.15: Forberede visning (cirkie) i grupper
13.15-13.45: Visning af cirkies
13.45-14.00: Snak og afslutning