Go to Top

Hvad er nycirkus?

Få en introduktion til nycirkus i filmen her:

Hvad er nycirkus.

Nycirkus er en genre inden for scenekunst, der blander cirkus med bl.a. teater, dans og performance. Genren opstod midt i 1970’erne i Frankrig som en blanding af cirkus og teater, og siden er det blevet normalt at hente inspiration og elementer fra dans, performance, musik, billedkunst, film, m.m.

Forestillingen
I traditionelt cirkus kan man typisk opleve en række forskellige artist- eller dyrenumre, som fremviser noget ekstraordinært og usædvanligt, gerne præsenteret i en rund manege i et cirkustelt. Numrene følger efter hinanden og bindes som regel sammen af en sprechstallmeister.

I nycirkus bruger man nogle af de samme cirkusdiscipliner, men man sætter dem sammen til en anden slags forestilling. En nycirkusforestilling er oftest en samlet fortælling med et samlet udtryk. Det kan f.eks. være fordi forestillingen har en konkret handling og fortæller en samlet historie, eller det kan være fordi alting i forestillingen drejer sig om det samme tema eller finder sted i det samme univers.

I nycirkus er der sjældent dresserede dyr. Det er cirkusartisten, der står i centrum med sine helt særlige evner.

2_Cie Galapiat cirque-Risque Ze¦ürO(c)Nicolas Pages-poussie¦Çres d'images

Risque Zéro af Galapiat – foto Nicolas Pages

Artisten
I traditionelt cirkus bliver man artist, hvis man er født ind i en cirkusfamilie. Herhjemme har vi f.eks. familierne Benneweis og Enoch (Cirkus Dannebrog), som har lavet cirkus siden 1880’erne. Nycirkusartister er derimod ofte uddannet på cirkusskoler, hvor de har haft undervisning i cirkusdiscipliner, akrobatik, dans og teater. De bliver ikke kun uddannet til at være teknisk dygtige til deres cirkusdisciplin, men også til at være en slags skuespiller/performer, som kan kommunikere med sit publikum og ”fortælle” noget med sin krop. I Danmark kan man uddanne sig til artist på Akademiet for Utæmmet Kreativitet / AFUK.

I nycirkus handler det ikke kun om at imponere publikum med, hvor dygtig man er som artist til sine cirkusdiscipliner. Det er mindst lige så vigtigt at kunne vække nogle følelser hos publikum. Nycirkus er en blanding af den fysiske virtuositet fra det traditionelle cirkus og af skuespillerens eller den moderne dansers evne til at formidle følelser til publikum.

Rummet
Nycirkusforestillinger spilles alle steder, både på almindelige teaterscener, udendørs i byrummet og i små og store cirkustelte. Som i traditionelt cirkus med maneger kan man have publikum i rundkreds rundt om scenen, men man kan også have publikum foran scenen som i et klassisk teater.

petit mal38

Petit Mal af Race Horse Company – foto Heli Sorjonen

NYCIRKUS I DANMARK
I Danmark har der eksisteret aktive nycirkusgrupper siden 1990’erne. Lige nu har vi omkring 10 aktive kompagnier. Som regel er der kun 2-4 artister i et kompagni.

Danske nycirkusartister kan ofte opleves både på etablerede teaterscener og på teaterfestivaler, gadeteaterfestivaler, alternative scener, skoler og kulturhuse m.m., både i ind- og udland. Og både med deres egne forestillinger, som medvirkende i en anden instruktør eller et andet teaters forestilling, eller med korte numre, der fungerer som underholdning til fester, konferencer, m.m.

Alene Sammen af GLiMT – foto Torben Huss

SAGT OM NYCIRKUS
‘Ny cirkus er et artistisk formidlet udtryk med kroppen som det absolutte udgangspunkt. Ny cirkus er en scenekunstform med afsæt i raffineret fysisk teknisk perfektionering, som forener, fornyer og udfordrer eksisterende kunstgenrer og kunstneriske udtryk ved at kombinere de klassiske cirkusdiscipliner med moderne scenisk arbejde med eventuel inddragelse af lys-, lyd- og multimedieeffekter samt scenografi.

Ny cirkus er en alternativ cirkusform, der blander exceptionel fysisk formåen og kunst. Ny cirkus definerer sig som selvstændig scenekunstform, og definerer sig i forhold til andre scenekunst-former, og omdefinerer fortsat sig selv for at skabe nyt og afsøge nye muligheder. Ny cirkus er kunstnerisk mangfoldighed, og arbejder ofte med en dramaturgisk sammenhæng eller med en narrativ dimension. Krydsningen mellem flere discipliner er karakteristisk for ny cirkus, som kan siges at være en tværdisciplinær hybrid og et kunstnerisk eksperiment. Ny cirkus leverer overraskende udtryk, og skaber sceniske figurer, som rækker ud over faste skabeloner.’
Stine Degerbøl: Dansk nycirkus siden ´91 (Se hele udgivelsen her)

‘Ny Cirkus bryder radikalt med vores trang til at sætte ting i forståelsesrammer. Hver dag kommer nye ukendte knopskud til fællesbetegnelsen for det område af scenekunsten, som først nu begynder at blive taget seriøst her i landet. Ny Cirkus er ikke længere én scenekunstgenre.
Ny Cirkus er i dag en betegnelse for et vidtforgrenet net af forestillingsformer, fortælleformer, præsentationsformer, performative og visuelle udtryk, koreografiske landskaber og alt muligt andet. Det eneste der er fælles for Ny Cirkus er, at artisten og kropskunstneren er den inderste sjæl.’
H.C. Gimbel: Fra de vilde udskud til den vilde avantgarde (Læs hele artiklen her)