Go to Top

VIDEN I KROPPEN: MATEMATIK & JONGLERING

  • At lære om kurver, koordination og statistik gennem jonglering

Forløbet har fokus på, at eleverne lærer at jonglere ved at bruge matematik, samtidig med at de lærer matematik ved at jonglere. Gennem en praktisk hands on-metode til at forstå kurver og statistik opnås en bredere forståelse for, hvordan matematik kan bruges til at optimere læring.

Eleverne optager egne boldkast set gennem et koordinatsystem, og ved at føre koordinaterne ind i Geogebra og ud igen får de en konkret forståelse for objekter og kurver.

Gennem egne målinger på egne jongleringsforsøg opnås en konkret forståelse for statistik og prognoser. Eleverne får en forståelse for en læringskurve.

Eleverne lærer gennem forløbet at jonglere med 3 bolde og udvikler deres motorik og forståelse for, hvor objekter findes i rummet foran dem.

For at kunne fastholde og tale om elevernes læring og progression i løbet af forløbet arbejdes der med logbøger. Eleverne fører løbende log, og deres noter og refleksioner anvendes som materiale i opsamling og evaluering af forløbet.

Forløbet er udviklet ud fra, at der også deltager en lærer, som underviser i jongleringsteknikker. Det kan være en kollega eller en udefrakommende underviser. Se LISTE OVER NYCIRKUS-UNDERVISERE på denne side.

Det er dog også muligt at køre forløbet selv som matematiklærer.

OM VIDEN I KROPPEN
Viden i Kroppen er et tværfagligt undervisningsprojekt med udgangspunkt i nycirkus udviklet af nycirkuskompagniet GLiMT i samarbejde med Tårnby Kommune samt Nycirkus på Skemaet og Aktør. Forløbene er udviklet med Tårnby Kommunes lærere og udskolingens elever.

Viden i Kroppen er støttet af Undervisningsministeriets Åben Skole-pulje, Tårnby Kommune og Nycirkus på Skemaet.

WWW.GLIMT.INFO
WWW.TAARNBY.DK
WWW.AKTORKONSULENT.COM