Go to Top

VIDEN I KROPPEN: DANSK & FYSISK TEATER

  • At kommunikere med kroppen

Forløbet har fokus på, at eleverne først får ro på kroppen, og derefter lærer at arbejde sammen om at udtrykke, udvikle og formidle tekster i danskfaget ved hjælp af bevidst brug af krop og stemme. Der arbejdes med bevidstgørelse af alle de ting, vores krop kommunikerer, når vi læser tekster højt, når vi fremlægger noget, og i det hele taget når vi kommunikerer med hinanden i hverdagssituationer.

I fællesskab undersøges det, hvordan tilhørere læser kroppene som en tekst i teksten, og hvilke betydninger kroppenes udtryk har for fortolkningen af tekster. Fra bevidstgørelsen af kroppenes sprog tages skridtet mod arbejdet med bevidst udnyttelse af kroppens sprog i elevernes højtlæsning og fremlæggelse.

Øvelser fra fysisk teater skaber tillid mellem eleverne indbyrdes, og der arbejdes med teknikker, der fremmer en ikke-verbal kommunikation i samarbejdet. Metoder fra teatret afprøves i interviewsituationer, og det demonstreres, hvordan ens kropssprog er altafgørende for ens interview. Der arbejdes med at få ro på i sin oplæsning og turde kigge op fra teksten på tilhørerne. Der er også fokus på stemmebrug og på at tænke i rytme og dynamik i oplæsningen.

I forløbet som helhed er der fokus på, at eleverne lærer at samarbejde med hinanden og lærer at give hinanden konstruktiv feedback ud fra valgte fokuspunkter.

For at kunne fastholde og tale om elevernes læring og progression, arbejdes der med logbøger i forløbet. Eleverne fører løbende log i forløbet, og deres noter og refleksioner anvendes som materiale i opsamling og evaluering af det.

Forløbet er udviklet med en supplerende lærer, som underviser i teaterteknikkerne. Det kan være en kollega eller en udefrakommende teaterpædagog eller skuespiller. Se eksempelvis LISTE OVER NYCIRKUS-UNDERVISERE på denne side.

Det er også muligt at køre forløbet selv som dansklærer.

OM VIDEN I KROPPEN
Viden i Kroppen er et tværfagligt undervisningsprojekt med udgangspunkt i nycirkus udviklet af nycirkuskompagniet GLiMT i samarbejde med Tårnby Kommune samt Nycirkus på Skemaet og Aktør. Forløbene er udviklet med Tårnby Kommunes lærere og udskolingens elever.

Viden i Kroppen er støttet af Undervisningsministeriets Åben Skole-pulje, Tårnby Kommune og Nycirkus på Skemaet.

WWW.GLIMT.INFO
WWW.TAARNBY.DK
WWW.AKTORKONSULENT.COM