Go to Top

Nycirkus i undervisningen

Kære lærer, pædagog og dig, som har lyst til at arbejde med nycirkus.

Velkommen til ‘Nycirkus i Undervisningen’, hvor du i højre kolonne kan finde diverse inspirations- og undervisningsmaterialer til at arbejde med nycirkus i egen undervisning.

Elever øver partnerakrobatik – foto: Thomas Seest

Du kan finde inspiration til, hvordan man kan arbejde med nycirkus i folkeskolens undervisning og i andre sammenhænge. Nycirkus er en scenekunstnerisk genre, der indeholder mange forskellige læringspotentialer, der kan berige og inddrages direkte i undervisningen både i forhold til faglige mål, den åbne skole samt med fokus på at skabe bevægelse i skoledagen. Nycirkus omfatter både fysisk, kreativ og social læring, der kan skabe motivation, bevægelse og udvikle faglighed i undervisningen.

Med ‘Nycirkus i Undervisningen’ forsøger vi at bygge bro mellem nycirkus og undervisning ved at præsentere skolen og eleverne for nycirkus som kropslig scenekunstnerisk genre gennem diverse undervisningsmaterialer og aktiviteter, der kan bruges i forskellige undervisningssammenhænge. Nycirkus er til stadighed en forholdsvis ukendt genre, og derfor har vi skabt undervisningsmateriale, der både skriftligt og visuelt præsenterer skolen og eleverne for nycirkus som scenekunstart. Se under fanen Intro til nycirkus. 

Du kan også finde konkrete pædagogiske og faglige værktøjer til, hvordan man kan arbejde med nycirkus i folkeskolens undervisning. Under fanen Spørgsmål til nycirkus finder du undervisningsmateriale, der kan bidrage til refleksion og større forståelse for nycirkus.

Nycirkus på Skemaet rækker også specifikt ud i folkeskolens forskellige fag med undervisningsmateriale, der kan bruges direkte i undervisningen i Idræt, Dansk og Drama eller tværfagligt med forløbene Biologi-Idræt-Akrobatik, Matematik-Jonglering og Dansk-Fysisk Teater.

Rigtig god fornøjelse med undervisningsmaterialet og ‘Nycirkus i undervisningen’.

Du finder links til materialet i de forskellige fag i højre kolonne.